เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 7 : ~ จังหวัดพะเยา ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 162
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ต.ค. 49

คำขวัญ

"กว๊านพะเยา แหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม" 


ข้อมูลทั่วไป

พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในดินแดนลานนาไทย เดิมมีชื่อเป็นภาษาล้านนาว่า ภูกามยาว จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 735 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ กิ่งอำเภอภูซาง และกิ่งอำเภอภูกามยาว 


อาณาเขต

ทิศเหนือ จดเชียงราย

ทิศใต้ จดลำปาง และแพร่

ทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และน่าน

ทิศตะวันตก จดลำปาง 


เทศกาลงานประเพณี

1. งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.2324 จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีวิตจากการต่อสู้ระหว่างประชาชน ข้า ราชการ ตำรวจ ทหาร กับพวกคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย งานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ บริเวณสนามบินทหาร โดยจะมีพิธีวางพวง มาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.2324 และการจัดงานนิทรรศการของภาคข้า ราชการและเอกชน การประกวดการแต่งกายไทลื้อ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การ ประกวดผลิตผลทางการเกษตร จัดโดยอำเภอเชียงคำ

2. งานสืบสานตำนานไทยลื้อ จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไท ลื้อ ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของอำเภอเชียงคำ ในงานมีขบวนแห่วัฒนธรรมที่สวย งามในเขตเทศบาลเชียงคำ มีการจำหน่ายอาหารไทลื้อ การสาธิตพิธีกรรม ต่างๆ เช่น การแต่งงาน การบวชพระบวชเณร การทอผ้า ตลอดจนการแสดงวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ จัดโดยชมรมไทลื้อเชียงคำ

3. งานสักการะบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง เป็นการรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ที่ครองเมืองพะเยา ซึ่งในช่วงที่พระองค์ ครองราชย์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และได้ทรงร่วมกับพ่อขุนรามคำแหง มหาราช และพ่อขุนเม็งรายมหาราช สาบานเป็นพระสหายต่อกันที่เมืองพะเยา งานจัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองสวนสมเด็จย่า 90 โดยมีพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ มีขบวนสักการะเทิดพระเกียรติ และการ แสดงวัตนธรรมล้านนา จัดโดยจังหวัดพะเยา

4. งานเทศกาลลิ้นจี่ และของดีเมืองพะเยา จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อำเภอแม่ใจ ในงานมีมหรสพ การแสดง การประกวดธิดาชาวสวนลิ้นจี่ ประกวดลิ้นจี่พันธุ์ต่างๆ นิทรรศการของภาคราชการและเอกชน จัดโดยสหกรณ์อำเภอแม่ใจ

5. งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง งานนมัสการพระเจ้าตนหลวง ที่วัดศรีโคมคำ เป็นงานที่จัดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งจะจัดในช่วงก่อนวันวิสาฃบูชา ระยะเวลาจัดงาน 7 วัน โดยยึดการนับปฏิทิน ทางภาคเหนือ ซึ่งตรงกับเดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำของภาคเหนือ (เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ำ ไทย) จึงเรียกงานนี้ในท้องถิ่นว่า "งาน 8 เป็ง" ในงานแบ่งเป็นสองรูปแบบ คือ ในเขตสงฆ์จะเป็นการทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม การประกวดครัวตาน การ ปฏิบัติธรรมในช่วง 7 วัน ส่วนนอกเขตวัดก็จะมีมหรสพ และการจำหน่ายสินค้า

6. งานประเพณีลอยกระทง กว๊านพะเยา จัดตรงกับวันลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 บริเวณถนนชายกว๊าน และ สนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา ในงานมีการประกวดโคมลอย ตีกลองสบัดชัย แข่งเรือพาย มวยทะเล การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ ตลอดจนงาน มหรสพต่างๆ จัดโดยเทศบาลเมืองพะเยา 


สถานที่น่าสนใจ

1. อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ประดิษฐานอยู่หน้าสวนสาธารณะเทศบาลเมือง (สวนสมเด็จย่า) พ่อขุนงำเมืองทรงเป็นกษัตริ์ยเมืองภูกามยาว (พะเยา) และเป็นพระสหายกับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงราย และพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย

2. กว๊านพะเยา แหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของพะเยา เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน

3. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของพะเยา เชียงราย ลำปาง ที่ทำการตั้งอยู่ที่น้ำตกปูแกง จ.เชียงราย มีสถานที่ท่องเที่ยวเช่น น้ำตกจำปาทอง น้ำตกผาเกล็ดนาค น้ำตกข้างทางสายใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากพะเยาไป 20 กมฬ ริมทางสาย พะเยา-วังเหนือ

4. โบราณสถานเวียงลอ(เมืองพระลอ)นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าคงเป็นเมืองในสมัยพ่อขุนงำเมือง เพราะปรากฏซากกำแพงเมืองเก่า วัดร้างอยู่มาก พระธาตุและวัดเก่าแก่ คือวัดศรีปิงเมือง และใกล้เวียงลอนี้ ยังเป็นจุดที่น้ำจุนไหลลงสู่แม่น้ำปิงด้วย จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "สบอิง"

5. วนอุทยานน้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกริมทางซึ่งผู้ที่เดินทางผ่านเชียงคำเพื่อไปภูชี้ฟ้าของเชียงรายมักแวะชม มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่ง อื่นๆ การเดินทางสะดวก จากวนอุทยานน้ำตกภูซางเดินทางต่อไปอีก 5 กิโลเมตร จะถึงบ้านฮวก ซึ่งเป็นหมู่บ้าน พัฒนาตัวอย่าง ป้องกันตนเองชายแดนไทย-ลาว นักท่องเที่ยวจะได้ชมการทอผ้าไทยลื้อ ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของ ชาวไทยลื้อที่มีลวดลายและสีสันอันงดงามอีกแบบหนึ่ง และสามารถชมการเลี้ยงปลาแบบประมงน้ำผ่านซึ่งหาดูได้ยาก อีกด้วย 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น