เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 4 : ~ จังหวัดตาก ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 244
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ต.ค. 49

 คำขวัญ

"เมืองตากน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม" 


ข้อมูลทั่วไป

ตาก จากหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ทำให้ทราบว่าที่ เมืองตากนี้เคยมีชาวมอญอยู่มาก่อน ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านตาก สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองตากจึงมี ฐานะเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกที่สำคัญ ในสมัยกรุง รัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ โปรดให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงมายัง ฝั่งตะวันออกจนกระทั่งทุกวันนี้ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนี้โดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 16,406 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น 8 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ และกิ่งอำเภอวังเจ้า 


อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และ ลำปาง

ทิศใต้ จดจังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันออก จดประเทศสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำเมยและทิวเขาตะนาวศรี เป็นเส้นกั้นพรมแดน

ทิศตะวันตก จดจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร  


 
เทศกาลงานประเพณี

1. ประเพณีกินวอ เป็นงานประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวเขาเผ่าลีซอ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ ชาวลีซอโดยเฉพาะผู้หญิงจะใส่เสื้อผ้า ใหม่ที่บรรจงเย็บมาเป็นแรมปี และใส่เสื้อผ้าชุดนี้ไปตลอดปี พอปีใหม่ปีหน้า มีพิธีกินวอครั้งต่อไป เขาจะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมเย็บไว้ระหว่างปีดังเช่น ปีก่อน นอกจากการเซ่นไหว้แล้ว ยังมีพิธีเต้นรำในตอนบ่ายและร่วมรื่นเริง ตามบ้านของบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้าน

2. ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า จัดขึ้นเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และรวมเอาความเชื่อของท้องถิ่น เกี่ยว กับการอุทิศส่วนกุศลให้เทพหรือวิญญาณที่นับถือ เป็นการเสริมสร้างบารมี ของตนให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น โดยจัดขึ้นในวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือน 9 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 6 ของภาคกลาง ราวเดือนพฤษภาคม ที่วัดพระ บรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตาก มีขบวนแห่ผ้าป่า มหรสพในยามค่ำคืน และการแข่งขันจุดบั้งไฟ

3. ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นประเพณีเฉพาะท้องถิ่นของชาวจังหวัดตาก โดยจะใช้กะลามะพร้าวทำ เป็นตัวกระทง ภายในมีไส้ทำด้วยทางมะพร้าวแห้งชุบน้ำมันแล้วจุดไฟ ปล่อยลงแม่น้ำเป็นระยะ ๆ ให้กระทงลอยต่อเนื่องกันเป็นสายไปตลอดลำน้ำ การลอยกระทงนี้เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคา แต่ในบาง ครั้งก็เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที แต่ บางทีก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระโมคคัลลี บุตรมหาสาวก ตามอย่างความคิดของชาวพม่าที่อยู่ในดินแดนล้านนา จังหวัดตากมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน โดยเฉพาะช่วงหน้าเมืองน้ำจะตื้นมาก ก่อให้ เกิดเป็นหาดทรายคดโค้งตลอดแนวลำน้ำ มีภาพเบื้องหลังเป็นทิวเขา บริเวณ นี้จึงสวยงามมากและเหมาะสมที่สุด ในการจัดประเพณีลอยกระทงสายใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในงานมีการประกวดกระทงชนิดต่าง ๆ ประกวด หนูน้อย-นางนพมาศ การออกร้านขายสินค้า และมหรสพมากมาย

4. งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จัดขึ้นในราวปลายเดือนธันวาคม มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ ณ บริเวณศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในตอนเช้า โดยขบวนแห่ จะเริ่มจากบริเวณ หน้าที่ทำการเทศบาลเมืองไปยังสถานที่จัดพิธี มีการออกร้านขายสินค้า การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ และมหรสพพื้นบ้านมากมาย งานประเพณีนี้ถือรวมเป็นงานเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจังหวัดตากด้วย 


สถานที่น่าสนใจ

1. ศาลหลักเมืองสี่มหาราช ตั้งอยู่ที่บ้านปากร้อง ต. ป่ามะม่วง ตรงเชิงสะพานกิตติขจร ก่อนเข้าตัว เมืองตาก เมืองตากเป็นเมืองที่เคยมีพระมหาราชเจ้าในอดีตได้เสด็จมา ชุมนุมกองทัพที่เมืองตากถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรง ประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกรง แล้วยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดย เสด็จผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิง สะพานกิตติขจรปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยได้รับพระ บรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของอดีตมหาราชทั้งสี่พระองค์ และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวจังหวัดตาก จึงได้สร้างศาลาหลักเมืองสี่มหาราชขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535

2. ถ้ำแม่อุสุ อยู่ในเขตวนอุทยานถ้ำแม่อุสุ ถ้ำแม่อุสุเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ มีเพดานถ้ำสูง อากาศโปร่งและไม่มืดนัก มีลำห้วยแม่อุสุไหลผ่าน เมื่อจะเข้าถ้ำนี้จะต้อง เดินลุยลำห้วยแม่อุสุเข้าไป น้ำใสเย็นสูงเสมอเข่าและไหลแรง ถ้าในฤดูฝนระดับน้ำจะสูงมาก ภายในถ้ำมีหินงอกหิน ย้อยสวยงาม ด้านตะวันตกมีโพรงหินขนาดใหญ่ ในตอนบ่ายจะมีแสงแดดส่องเข้ามาเป็นลำทำให้ถ้ำดูสวยงามยิ่งขึ้น ทางเดินในถ้ำไม่ลำบากนัก แม้ว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนโขดหินก้อนใหญ่ๆ บ้างก็ตาม ทางไม่ลื่นและยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไรก็ ยิ่งสวยงามมากขึ้น หากมีเวลาจะปีนทะลุโพรงหินนั้นขึ้นไปอีกก็ได้ เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำสักระยะหนึ่ง แล้วหันกลับมาดู ทางเข้า จะเห็นภาพลำห้วยที่ไหลคดเคี้ยวออกจากถ้ำที่มืด ไปสู่ปากถ้ำที่สว่างและมีแนวหลังเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวย งามมาก

3. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอแม่สอด มีเนื้อที่ 149 ตารางกิโลเมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน มีภูเขาสลับซับซ้อน ทิวทัศน์สวยงาม สภาพป่าสมบูรณ์ มีป่าหลายชนิด เช่น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง และป่าไม้เบญจพรรณ อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส

4. เนินพิศวง มีลักษณะเป็นทางขึ้นเนิน อยู่บนถนนสายตาก-แม่สอด ตรงหลักกิโลเมตรที่ 68 เมื่อนำรถไปจอดไว้ตรงทางขึ้นเนินโดย ไม่ได้ติดเครื่อง รถจะไหลขึ้นเนินไปเอง ได้มีพิสูจน์ถึงสาเหตุนี้พบว่า เกิดจากภาพลวงตา เพราะเมื่อวัดระดับความสูง ของเนินลูกนี้แล้วปรากฏว่า ช่วงที่มองเห็นเป็นที่สูงนั้น มีระดับความสูงต่ำกว่าช่วงที่เห็นเป็นทางขึ้นเนิน

5. น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกที่ใหญ่โตอลังการมาก ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันผ่าน หมู่ไม้เป็นชั้น ๆ น้ำไหลแรงตลอดปี อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผาง ต้องเดินเท้าจากที่ทำการเขตประมาณ 3 กิโลเมตร เนื่อง จากการเดินทางไปชมน้ำตกแต่ละชั้นบางครั้งจะต้องเดินผ่าน สายน้ำตก จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ การเดินทางไปน้ำตกทีลอซู สามารถทำได้ทั้งทางรถยนต์และโดยการล่องแพ เส้นทางรถยนต์นั้นให้ใช้เส้นทางอุ้มผาง-แม่กลองใหม่-แม่จัน ถึง กิโลเมตรที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกประมาณ 26 กิโลเมตร ทางช่วงนี้เป็นทางลำลอง จะ ต้องใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น และในฤดูฝนรถอาจเข้าไม่ได้ หรืออาจติดต่อบริษัททัวร์ที่จัดล่องแพ ใน อ. อุ้มผาง ซึ่งมักรวมโปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซูอยู่ด้วย

6. อุ้มผาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตากประมาณ 249 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า มีพื้นที่กว้างใหญ่และ เคยเป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยงมาก่อน ต่อมามีคนไทยภาคเหนืออพยพเข้ามามากขึ้น เดิมอุ้มผางเป็นเมืองหน้าด่านขึ้น กับจังหวัดอุทัยธานี เป็นจุดตรวจชาวพม่า ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้รับการประกาศเป็นอำเภออุ้มผาง ขึ้นกับจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2502 คำว่า "อุ้มผาง" เพื้ยนมาจากคำภาษากะเหรี่ยงว่า "อุ้มผะ" แปลว่า การแสดง หนังสือเดินทางของผู้เข้าออกไทย-พม่า

7. เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี) ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา แยกซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 1 ตรงกิโลเมตรที่ 463-464 ประมาณ 17 กิโลเมตร เขื่อนภูมิ พลเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ และสูงที่สุดใน ประเทศไทยและเอเซียอาคเนย์ และเป็นอันดับ 8 ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร กั้นแม่น้ำปิงที่เขา แก้ว อำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าถึง 560,000 กิโลวัตต์ และให้ผลประโยชน์ในด้านชลประทานแก่ พื้นที่ถึง 1,500,000 ไร่ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนจุน้ำได้ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ผิวน้ำประมาณ 300 ตาราง กิโลเมตร ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร นอกจากนี้เขื่อน ภูมิพลยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์น้ำจืดด้วย


แล้วไผ่จะเอารูปน้ำตกทีลอซูมาลงน้า สวยมั่ก ๆ

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น