เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 36 : ~ อุบลราชธานี ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 128
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ม.ค. 50

 จังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญ

"เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฏร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์" 

ข้อมูลทั่วไป

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร มี แม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ดินแดนแถบนี้มีชน ชาวข่าและส่วย อพยพมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต เข้ามา อาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในสมัยพระ บาทสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาโลก ท้าวคำผงได้รวบรวมผู้คนมาตั้ง หลักแหล่งในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำมูล และภายหลังได้ รับการแต่งตั้งเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมือง อุบลราชธานีคนแรก จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ประมาณ 15,517 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็นหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอ เมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอน้ำยืน อำเภอเขื่องใน อำเภอบุญฑริก อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอนาจะหลวย อำเภอโขงเจียม อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตาลสุม อำเภอสิรินธร อำเภอสำโรง กิ่งอำเภอดอนมดแดง กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ

ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด

ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ 

เทศกาลงานประเพณี

1. งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งสะพือ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ทางเทศบาลพิบูลมังสาหาร ได้กำหนดจัด งานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือขึ้นเป็นประจำ ในงานมีการ ประกวดธิดาสงกรานต์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน มีการละเล่นกีฬาพื้นเมือง และการประกวดการเล่นดนตรีพื้นบ้าน อีสาน

2. งานแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีขึ้นในวันอาสาฬบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และวันเข้าพรรษา บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง ในตอนกลางคืนจะมีมหรสพและการแสดงสมโภชต้นเทียน และเห็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน 

สถานที่น่าสนใจ

1. ทุ่งศรีเมือง เป็นทุ่งกว้างกลางเมือง เดิมเป็นที่นาของเจ้าเมือง ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้งดการทำนาที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อรักษาไว้เป็นที่พักผ่อนของชาวเมือง และเป็นที่ จัดเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ในบริเวณมีอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ส่วนทางทิศใต้เป็นที่ประดิษฐานศาลหลักเมือง

2. วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวง มีพระอุโบสถสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมอีสาน ได้รับอิทธิพล จากศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในราวต้นสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในมีจิตรกรรมฝา ผนังที่บ่งบอกถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมของคนอุบล ในสมัยโบราณเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีหอไตรกลางน้ำ สร้างด้วยไม้ ลักษณะอาคารเป็นแบบ ไทย เป็นเรือนฝาปะกน ขนาด 4 ห้อง เก็บตู้พระธรรมลงรักปิดทอง หลังคามี ลักษณะเป็นศิลปะไทยผสมพม่า มีช่อฟ้าใบระกาแต่หลังคาซ้อนกันหลายชั้น ส่วน ลวดลายแกะสลักบนหน้าบันทั้งสองด้านเป็นศิลปะแบบลาว เป็นสถาปัตยกรรม อีสานที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

3. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จ ริมฝั่งแม่น้ำมูล เป็นวัดธรรมยุตินิกายวัดแรกของอีสาน สร้างเมื่อ 2396 โดยพระพรหมราชวงศา (พระอุปราชกุทอง) มีภูมิทัศน์ที่ ร่มรื่นสวยงาม พระอุโบสถเป็นศิลปะผสมไทย จีน และยุโรป หน้าโบสถ์มีรูป สิงโตสองตัว ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระสัพพัญญูเจ้า พระพุทธรูป ปางมารวิชัยขัดเงาที่สง่างาม มีหอศิลปวัฒนธรรม เก็บรักษาโบราณวัตถุ เช่น เสมาหิน ศิลาจารึก และทับหลัง

4. แก่งสะพือ อยู่ในตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข 217 ประมาณ 45 กิโลเมตร คำว่า "สะพือ" เพี้ยนมาจากภาษาส่วย แปลว่า "งูใหญ่หรืองูเหลือม" เป็นแก่งหินที่สวยงามในแม่น้ำมูล ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ เที่ยวชม คือ ช่วงหน้าแล้ง ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม เพราะน้ำลดระดับมองเห็นแก่งหินได้ชัดเจน ริมฝั่งแม่น้ำมี ศาลาพักร้อน และร้านขายสินค้าพื้นเมือง มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ ทุกปี

5. เขื่อนสิรินธร อยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 เป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อย อัน เป็นสาขาของแม่น้ำมูล ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชล ประทาน ริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ รูปปั้นและน้ำพุสวยงาม มีบริการบ้านพักรับรอง ติดต่อได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

สินค้าของที่ระลึก

ผ้าไหมมัดหมี่ เครื่องทองเหลือง 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น