เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 34 : ~ อำนาจเจริญ ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 174
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ม.ค. 50

 จังหวัดอำนาจเจริญ

คำขวัญ

"พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษเลื่อมใสใฝ่ธรรม"

ข้อมูลทั่วไป

อำนาจเจริญ ในภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงด้านทิศตะวันออก เริ่มมีการ ตั้งเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้น กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ 3,161 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็นอำเภอต่าง ๆ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และกิ่งอำเภอลืออำนาจ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดยโสธร ที่อำเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุดาหาร ที่อำเภอดอนตาล

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดยโสธร ที่อำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอเมือง อุบลราชธานี และอำเภอม่วงสามสิบ

ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงด้าน อำเภอชานุมาน เป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล

เทศกาลงานประเพณี

1. ประเพณีฮีตสิบสอง เป็นงานที่รวบรวมประเพณีสิบสองเดือนของอีสานมาจำลองให้ชม เนื่องจากชาว อำนาจเจริญมีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว อีสานทั่วไป คือมี "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" หมายถึงประเพณีสิบสองเดือนที่ยึดถือ ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน คำว่า "ฮีต" มาจากคำว่า "จารีต" ส่วนมากมักจะเป็นงาน บุญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ได้แก่ เดือนเจียงหรือเดือนอ้าย จะมีงาน "บุญเข้า กรรม" เดือนยี่ "งานบุญคูนลาน" เดือนสาม "งานบุญข้าวจี่" เดือนสี่ "งานบุญพระ เวส" เดือนห้า "งานบุญสรงน้ำหรือสงกรานต์ " เดือนหก "งานบุญบั้งไฟ" เดือนเจ็ด "งานบุญซำฮะ" เดือนแปด "งานบุญเข้าพรรษา" เดือนเก้า "งานบุญข้าวประดับดิน" เดือนสิบ "งานบุญข้าวสากหรือกระยาสารท" เดือนสิบเอ็ด "งานบุญออกพรรษา" เดือนสิบสอง "งานบุญกฐิน" ส่วนคำว่า "คองสิบสี่" หรือ "ฮีตบ้านคองเมือง" หมาย ถึงครรลองคลองธรรม หรือแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ 14 ประการ เช่น ให้ล้าง เท้าก่อนขึ้นบ้าน ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตร ห้ามเดินเหยียบเงาพระสงฆ์ ให้กราบไหว้บิดา มารดา เก็บดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระและหมั่นฟังธรรมทุกวัน เป็นต้น ส่วนคองเมือง เป็นกฎที่ผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องยึดถือ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการปกครอง

2. ประเพณีแข่งเรือยาว จัดขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายน ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน ซึ่งติดกับแม่น้ำ โขง มีเรือจากอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เรือจากอำเภอเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี และเรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมแข่งขันเพื่อ เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและมหรสพในยามค่ำคืน

3. ประเพณีลงข่วง เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตแบบหนึ่งของชาวจังหวัดอำนาจเจริญในอดีต เป็นการชุมนุม กันของหนุ่มสาว โดยที่ฝ่ายสาวซึ่งมีความสามารถในการทอผ้า รู้จักการให้สีสันและ ลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทย จะทำการทอผ้าหรือสาวไหม ในขณะ เดียวกันพวกหนุ่ม ๆ ก็มาบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น แคน และพิณ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานควบคู่กับการทำงานของสาว ๆ 

สถานที่น่าสนใจ

1. พุทธอุทยาน และพระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ 3 กิโลเมตร บริเวณนี้เต็มไปด้วยหินดานและแมกไม้ร่มรื่น พระมงคลมิ่งเมืองหรือ พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 20 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นศิลปะแบบอินเดียเหนือ (ปาละ) ที่เคยเข้ามายังภาคอีสานของไทยเมื่อพันปีเศษ ตกแต่งองค์พระด้าน นอกด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง สร้างครอบพระพุทธรูปองค์เดิมซึ่ง เป็นปูนปั้น ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดอำนาจเจริญและ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูปนามว่า พระละฮาย ชาวบ้านเรียกว่า พระขี่ล่าย หมายถึง ไม่สวย ไม่งาม โดยเรียกตามรูป ลักษณ์ขององค์พระพุทธรูปโบราณ พบในหนองน้ำเมื่อปี พ.ศ. 2505 ครั้งที่มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เชื่อกันว่าเป็นพระที่ให้โชคลาภ

2. วัดพระเหลาเทพนิมิตร อยู่ห่างจากอำนาจเจริญ 40 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2134 มีพระอุโบสถซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทองงดงาม เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธ ลักษณะงดงามที่สุดในภาคอีสาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 ศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะล้านนา และมีฝีมือช่างท้องถิ่นปรากฏอยู่มาก เป็นต้นว่า เค้าพระพักตร์ เปลวรัศมีที่ยืดสูงขึ้นสัดส่วนของพระเพลา และ พระบาทซึ่งคล้ายคลึงกับที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปไม้และสำริดที่สร้างขึ้นระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึง พุทธศตวรรษที่ 24

3. วัดไชยาติการาม ตั้งอยู่ที่บ้านโพนเมือง ตำบลไม้กลอน วัดนี้มีพระพุทธรูปสำริดประทับขัด สมาธิราบปางมารวิชัย สูง 55 เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูป ศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ เปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ระเบียงหอพระแก้วเมืองเวียงจันทน์ และพระพุทธรูปที่วัดวิชุล เมือง หลวงพระบาง ซึ่งมีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึง พุทธศตวรรษที่ 23

4. อุทยานแห่งชาติภูสระบัว อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด คือ มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ 252 ตารางกิโลเมตร เป็นเทือกเขาสลับ ซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง มีลานหินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ดาน กระจายอยู่ทั่วไป พบสัตว์ ป่าหลายชนิด ความสวยงามของเทือกเขาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนร่องรอยของการต่อสู้อันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง เป็นจุดที่น่าสนใจของอุทยานแห่งนี้ ที่ ภูผาแต้ม ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ พบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์บน หน้าผา สันนิษฐานว่า เป็นยุคเดียวกับภาพเขียนสีที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลานหิน บนภูวัด ในช่วงวันสงกรานต์จะมีชาวบ้านมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก ภูผาแตก หรือชื่อยุทธการสงครามว่า เนิน 420 มีจุดชมวิวที่มีองค์ประกอบทางธรรมชาติสวยงามและที่สำคัญคือ ภูสระดอกบัว ซึ่งยอดเขามีแอ่งหินกว้าง 2-5 เมตร ประมาณ 5 แห่ง มีน้ำขังตลอดปีและมีบัวพันธุ์ต่าง ๆ ขนาดเล็กขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อออกดอกจะสวยงามมาก อันเป็นที่มาของชื่อภูเขาแห่งนี้ และบริเวณเดียวกันยังมีถ้ำขนาดใหญ่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ สามารถจุคนได้ ถึง 100 คน การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 2277 สายเลิงนกทา-ดอนตาล ถึง กม. 24-26 มีทางแยกเข้าไปยังที่ทำการ อุทยานฯ รวมระยะทางจากตัวเมืองอำนาจเจริญประมาณ 60 กิโลเมตร 

สินค้าของที่ระลึก

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิต เนื้อแห้ง 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น