เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 32 : ~ หนองคาย ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 130
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ม.ค. 50


จังหวัดหนองคาย

คำขวัญ

" อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หลวงพ่อใส ประชาใฝ่ธรรม เกษตรอุตสาหกรรมรุ่งเรือง เฟื่องฟูผลไม้ ต้นยาวพารามากหลาย

หาดทรายขาวจอมมณี น้ำใจไทยดี สามัคคีสองฝั่งโขง จรรโลงมิตรภาพไทยลาว"

ข้อมูลทั่วไป

หนองคาย เป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนบน ตัวเมืองตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อ ของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาขนลาว มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งเป็นสะพานแรกที่สร้างเชื่อมระหว่างสองฝั่งโขง เมือง เก่าแก่ที่บริเวณบ้านไผ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 ต่อมาปี พ.ศ. 2436 ได้ย้ายเมืองมาตั้งที่บ้านหมากแข้ง หรือตัวเมือง หนองคายในปัจจุบัน จังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร มีพื้นที่ราว 7,739 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอบึงกาฬ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล กิ่งอำเภอบุ่งคล้า กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอสระใคร และกิ่งอำเภอรัตนวาปี 

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้ จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร

ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย 

เทศกาลงานประเพณี

1. งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จัดประมาณเดือนมีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ภายในงานจะมีการแสดง และการละเล่น มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก

2. งานตรุษสงกรานต์ จัดในช่วงวันสงกรานต์ ที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดหนองคาย มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใส และพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่าง ๆ เข้าขบวนแห่รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ สรงน้ำและนมัสการ และมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก

3. งานบุญบั้งไฟ ในช่วงเดือน 6 (พฤษภาคม) เป็นการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถน หรือเทวดา เพื่อขอฝน งานจัดขึ้นที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย บริเวณที่จุดบั้งไฟจะจัดที่สนามห่าง จากวัดไปประมาณ 10 กิโลเมตร

4. งานแห่เทียนพรรษา เป็นงานประจำปีของจังหวัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยหล่อเทียนพรรษา และประดับตกแต่งเทียนอย่างสวยงาม มีการจัดขบวนแห่ประกวดกัน

5. งานตักบาตรเทโวและแข่งเรือมิตรภาพไทย - ลาว จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี โดยในช่วงเช้าประชาชนจะมาร่วมกันตัก บาตร ในช่างกลางวันจะมีการแข่งเรือยาวในลำน้ำโขงระหว่างไทยและลาว โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 

สถานที่น่าสนใจ

1. พระธาตุบังพวน อยู่ที่บ้านดอนหมู ห่างจากตัวเมืองไปตามทางเส้นทางหนองคาย- อุดรธานี 11 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าเส้นทาง 211 ทางไปท่าบ่ออีก 10 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานเก่าแก่ เดิมสร้างด้วยอิฐเผา สถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น ต่อมาได้พังทลายและกรมศิลปากรได้บูรณะ ขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2519 มีความสูงประมาณ 34 เมตร เป็นปรางค์สี่ เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บชิ้น ส่วนพระธาตุเดิม ใบเสมา ศิลาจารึก รวมทั้งประวัติพระธาตุบังพวน นอกจากนี้ยังมี สระพญานาค ซึ่งน้ำในสระนี้ใช้นำไปสรงผู้ได้รับการ แต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองในสมัยก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวหนองคาย จะจัดงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี

2. ท่าเสด็จ อยู่ในเขตเทศบาลเมือง เป็นท่าเรือโดยสารข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งลาว มีด่านตรวจคนเข้าเมืองและร้านค้าจำหน่ายสินค้า จากนานาประเทศที่ส่งผ่านเข้ามาจากฝั่งลาว รวมทั้งบริษัทจัดนำเที่ยวประเทศลาว ชาวไทยสามารถทำบัตรผ่านแดน ได้ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีเอกสารประกอบการทำบัตรคือ สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปยังท่านาแล้งของลาว ซึ่งห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ ราว 20 กิโลเมตร ตัว สะพานมีความยาว 1.2 กิโลเมตร กว้าง 15 เมตร การนำรถออกจากด่านไทยต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่า ธรรมเนียมที่กำหนด

4. หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง กม. 31 ของทางหลวงหมายเลข 211 สายหนองคาย-ท่าบ่อ รวม ระยะทาง 43 กิโลเมตรจากตัวจังหวัด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 4 เมตร ขนาดใหญ่หล่อด้วยทองคำ ทอง เหลืองและเงิน ผสมกันรวมน้ำหนักได้ 1 ตื้อ (มาตราโบราณของอีสาน) ฝีมือช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง สร้างโดย พระไชยเชษฐาแห่งนครเวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2105 เป็นพระพุทธรูปที่ทั้งชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพ นับถือมาก มีงานนมัสการในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ของทุกปี

5. น้ำตกธารทอง อยู่ในเขตบ้านผาตั้ง บริเวณ กม. 74 ของทางหลวง 211 ก่อนถึง อำเภอสังคม 11 กิโลเมตร ห่างจากหนองคาย 83 กิโลเมตร มีความสูงราว 30 เมตร น้ำไหลลดหลั่นกันลงมาสู่แม่น้ำโขง ตอนล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำใหญ่ ลงเล่นน้ำได้ มีน้ำเฉพาะช่วงหน้าฝน

6. น้ำตกธารทิพย์ อยู่ที่บ้านตาดเสริม ตำบลบ้านม่วง เส้นทางเดียวกับน้ำตกธารทอง แต่เลยไปจนถึง กม. 97 เลี้ยวซ้ายไป 2 กิโลเมตร น้ำตกมี 3 ชั้น แต่ละชั้นสูง 30 เมตร 100 เมตร และ 70 เมตร ตามลำดับจาก ชั้นล่างไปจนถึงชั้นบน ในช่วงปลายฤดูฝนมีความสวยงามมาก

สินค้าของที่ระลึก

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน และสินค้าผ่านแดนริมแม่น้ำโขง 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น