เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 30 : ~ จังหวัดสกลนคร ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 173
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    29 ต.ค. 49

 คำขวัญ

" พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร และตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม " 

 

ข้อมูลทั่วไป

สกลนคร ตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบน เป็นดินแดนที่มี อนุสรณ์สถานของเกจิอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวอีสาน ตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงดงาม มีเทือกเขาภูพานอันสลับซับซ้อน ในสมัยขอมดินแดนนี้เคย เป็นที่ตั้งเมืองหนองหานหลวง ซึ่งต่อมาได้ตกไปอยู่ในความ ปกครองของอาณาจักรล้านช้าง และมาอยู่ในความปกครอง ของไทยในที่สุด โดยใช้ชื่อว่า เมืองสกลทวาปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น สกลนคร

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดหนองคาย และนครพนม

ทิศใต้ จดจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และนครพนม

ทิศตะวันออก จดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนครพนม

ทิศตะวันตก จดจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 

 

เทศกาลงานประเพณี

1. งานเทศกาลโส้รำลึก เป็นงานประจำปีของชาวโส้ ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ณ บริเวณที่ ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ การแสดงโส้ทั่งบั้ง จะเริ่มในตอนสายของวันขึ้น 4 ค่ำ ตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมาแต่อดีต เป็นการแสดงเอาพิธีเยาคน ป่วยลงสนามหรือแซงสนาม และพิธีเจี้ยศาลา รวมเข้ากันเพื่อให้เกิดรูป ขบวนที่สวยงามเป็นจังหวะสอดคล้องกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดีดสีตีเป่า เข้ากับท่วงท่ารำของสาวโส้ที่มาร่วมแสดงเป็นจำนวนมาก ในการแสดง พิธีดังกล่าวชาวโส้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ จะกระทำแบบลอย ๆ หรือเล่น ๆ ไม่ได้ นอกจากนี้ในบริเวณงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านนานาชนิด ให้แก่ผู้ไปเที่ยวชมในราคาถูก

2. งานเซิ้งผีโขน เป็นงานประเพณีของชาวบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ในงานจะมีขบวนของชาวบ้านแต่งชุดผีประเภทต่างๆ จำนวน มากแห่ไปตามถนนในหมู่บ้าน ตามขบวนแห่พระเวสน์ไปยังวัดไฮหย่อง เพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ มีการแสดงท่ารำต่างๆ ของผี เป็นที่ครึกครื้น

3. งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ยิ่งใหญ่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ขบวน ปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 20 คุ้ม จะเริ่มออกจากสนามมิ่งเมืองในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร แห่ไปตาม ถนนสุขเกษม แยกเข้าถนนเจริญเมือง เพื่อไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุม ปราสาท ผึ้งที่แต่ละขบวนนำมาจะมาตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิง ชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษา พระ พุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ใน โลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการ แห่ขบวนปราสาทผึ้ง ชาวคุ้มต่างๆ จะนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่ง อย่างสวยงามประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่ง เมือง เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด

4. งานเที่ยวหนองหาน ชมภูพานเผ่าไทย ชิมข้าวหอมใหม่ไทสกล เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้มีการจัดงานฉลองเมือง สกลนคร 150 ปีแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อต้องการที่จะสืบทอดศิลป วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่างๆ ที่เป็นชนชาติพันธุ์ของชาวสกลนคร ให้คงอยู่ต่อไป โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธันวาคมของทุกปี มีกำหนดการจัดงานปีละ 7 วัน สถานที่จัดงานคือ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเปิดงาน จะมีการ แสดงขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัด ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ไทย (ภูไท) โส้ ย้อ โย้ย กะเลิง กะตาก ลาว ญวน และจีน โดยขบวนจะเริ่มออกจากสนามมิ่งเมืองในเขตเทศบาลเมือง เวลาประมาณ 14.00 น. และเคลื่อนขบวนไปตามถนนสุขเกษม มุ่งหน้าไปยังศาลากลาง จังหวัด ซึ่งแต่ละขบวนจะไปรวมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด นอก จากนี้ในแต่ละวัน จะมีกิจกรรมประกอบงานต่างๆ อีกมากมายหลายอย่าง เช่น การประกวดนางสาวสกลนคร การออกร้านแสดงนิทรรศการของส่วน ราชการต่างๆ การประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การจัดพาแลง การแสดงมหรสพต่างๆ การออกร้านกาชาด การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ของร้านค้าเอกชน 

 

สถานที่น่าสนใจ

1. พระธาตุเชิงชุม เป็นโบราณสถานคู่เมืองสกลนคร อยู่ในเขตเทศบาลเมือง เป็น เจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตร ยอดฉัตร ทองคำสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ในวิหารเป็นที่ ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์

2. หนองหาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่กว้างใหญ่มาก มีพื้นที่ 123 ตาราง กิโลเมตร เป็นที่รวมของลำห้วยหลายสาย เป็นแหล่ง เกษตรกรรมและประมงของจังหวัด มีเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ เกาะดอนสวรรค์เป็นเกาะใหญ่ที่สุด มีวัดร้างและพระ พุทธรูปเก่าแก่ สามารถเช่าเรือจากริมหนองหานไปเที่ยวได้

3. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน บนเส้นทางสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร เป็นสถานที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยม พสกนิกรในภาคอีสาน

4. อุทยานแห่งชาติภูพาน ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 203 ไปทางกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ บริเวณเทือกเขาภูพานในเขตสามจังหวัดคือ สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยาน ได้แก่ ผานางเมิน ห่างจากที่ทำการ 700 เมตร เป็นจุดชมวิว ลานสาวเอ้ ลานหินธรรมชาติริมหน้าผา อยู่ห่างออกไป 2 กิโลเมตร และยังมีน้ำตกห้วยใหญ่ ถ้ำเสรีไทย และขัวผี (หินซึ่งมีลักษณะคล้ายสะพาน) บนยอดภูเขียว

5. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จากสกลนครเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 22 ถึงอำเภอสว่างแดนดินระยะทาง 84 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตาม ทางหลวง 2280 อีก 24 กิโลเมตร ถึงอำเภอเจริญศิลป์แยกขวาเข้าหมู่บ้านอีก 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดิน เผา ทำเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน มีแบบและการเขียนลายที่หลากหลาย ฝีมือประณีต มีอาคารจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของชาวบ้าน รวมทั้งการจัดแสดงเครื่องเคลือบดินเผาเขียนลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น