เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 3 : ~ จังหวัดเชียงใหม่ ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 260
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ต.ค. 49

คำขวัญ

"ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์" 


ข้อมูลทั่วไป

เชียงใหม่ นพบุรี ศรีนครพิงค์ หรือเวียงพิงค์ ของพ่อ ขุนเม็งรายมหาราชในอดีต หรือเชียงใหม่ในวันนี้เป็นเมืองที่ รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิม ของลานนาไทยเอาไว้ ส่วนสภาพทางภูมิศาสตร์นั้น พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา เนื้อที่ ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีที่ราบอยู่ตอนกลาง ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอและ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเชียงดาว อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง กิ่งอำเภอแม่ออน และกิ่งอำเภอดอยหล่อ 


อาณาเขต

ทิศเหนือ จดรัฐเชียงตุงของสหภาพพม่า

ทิศใต้ จดจังหวัดลำพูน และตาก

ทิศตะวันตก  จดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก  จดจังหวัดเชียงราย ลำปาง และลำพูน


เทศกาลงานประเพณี

1. งานร่มบ่อสร้างและศิลปหัตถกรรมไทย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่ม หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง โดยจัดตกแต่งบ้านเรือนและร้านค้าสองฝั่งถนนแบบล้านนา ประดับประทีปโคมไฟ และธงทิวแบบงานปอยของภาคเหนือ มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำ จากกระดาษสา มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ประเพณีพื้นบ้าน และการ ประกวดต่าง ๆ

2. งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ้นในราวเดือนมกราคม ที่หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง ในงานมีการสาธิตแกะสลัก ไม้และจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน

3. งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณสวนหลวงล้านนา ร.9 มีการตกแต่งสถานที่ให้เป็น สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่าธรรมชาติ สวนหิน มีการประกวดสวนหย่อมและพันธุ์ ไม้ชนิดต่าง ๆ ภาคเช้าของงานจะจัดให้มีขบวนรถบุปผชาติ และนางงามบุปผชาติ และการแสดงพื้นบ้านที่น่าสนใจ

4. งานประเพณีสงกรานต์และงานล้านนาไทยในอดีต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน โดยในวันที่ 13 จะเป็นวันมหาสงกรานต์ มี ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปรอบเมืองเชียงใหม่ แล้วมี พิธีสรงน้ำพระ การก่อพระเจดีย์ทราย พิธีรดน้ำดำหัว และการเล่นสาดน้ำกันอย่าง สนุกสนาน

5. งานประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง คือในเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือน และถนน หนทางด้วยโคมชนิดต่าง ๆ มีขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ การประกวดกระทง ประกวดโคมไฟ มีการจุดดอกไม้ไฟ การปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นการบูชาพระธาตุ จุฬามณีบนสวรรค์

6. งานมหกรรมอาหาร จัดขึ้นในเดือนธันวาคม บริเวณกาดเชิงดอย ถนนริมคลองชลประทาน (ใกล้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดตกแต่งร้านอาหาร สวยงาม ประกวดแกะสลักผักผลไม้ วุ้น น้ำแข็ง การสาธิตทำขนมไทยโบราณ การแสดงศิลปะล้านนา และดนตรีพื้นบ้าน

7. งานฤดูหนาว จัดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปลายเดือนธันวาคม ในงานมีการประกวด นางงามเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และการละเล่นสนุกสนานอื่น ๆ 


สถานที่น่าสนใจ

1. วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ จากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นดอยสุเทพ ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง มีบันไดนาค 300 กว่าขั้นทอดขึ้นไปสู่วัดซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ มีงานประเพณีสรงน้ำพระ บรมธาตุ จัดขึ้นในวันวิสาขบูชาทุกปี

2. พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2505 ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า โดยปกติแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้จะต้องเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มิได้เสด็จแปร พระราชฐานไปประทับ

3. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 262 ตารางกิโลเมตร ที่ทำการ อุทยานฯ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร เลยจากพระธาตุดอยสุเทพไปเล็กน้อย จุดท่องเที่ยวใน อุทยาน ได้แก่ น้ำตกห้วยแก้ว เป็นน้ำตกเล็กๆ สูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี รอบๆ บริเวณสวยงามด้วย ทิวทัศน์และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะที่ผาเงิบและวังบัวบาน อันเป็นสุสานแห่งความรักของสาวบัวบาน ผู้ถือรัก เป็นสรณะ นอกจากนี้ยังมี หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ดอยปุย ห่างจากพระตำหนักภูพิงค์ 3 กิโลเมตร นอกจากเรา จะเห็นสภาพความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ แล้ว บริเวณรอบหมู่บ้านยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งและยังสามารถมองเห็น ดอยอินทนนท์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

4. วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งราย เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1954 เจดีย์มีความสูงถึง 88 เมตร ฐานกว้างด้านละ 54 เมตร ต่อมา พ.ศ. 2008 เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง วัดนี้มีวิหารซึ่งด้านหน้าประตูทางเข้ามีบันไดนาคเลื้อยลงมา งดงามยิ่ง ใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ชื่อว่าเป็นนาคที่ สวยที่สุดของภาคเหนือ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง

5. สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ได้รับการจัดสภาพอย่างดี บริเวณกว้างขวาง มี บรรยากาศร่มรื่น และมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิด ทั้งที่มีอยู่ในเมืองไทย และนำมาจากต่างประเทศกว่า 2,000 ชนิด เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.00-19.00 น. มีร้านอาหาร เต็นท์แคมปิ้ง ไว้บริการนักท่อง เที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (053) 221179, 222283

6. อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่บนทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว ท่านเป็นนักบุญแห่ง ลานนาไทย และเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกสร้างถนนขึ้นไปถึงดอยสุเทพ ระยะทาง 10 กิโลเมตร เทอมที่แล้วไผ่เจอการสอบที่ว่า ท่องคำขวัญ 76 จังหวัดให้อาจารย์ฟัง แทบจะเป็นลม

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น