เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 11 : ~ จังหวัดแพร่ ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 151
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ต.ค. 49

คำขวัญ

"ม่อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ พระธาตุช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม" 


ข้อมูลทั่วไป

แพร่ เป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกัน ทั่วไป เมืองนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งใน อาณาจักรสุโขทัย เรียกชื่อว่า เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมี อำนาจในเขตลานนาไทยได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใด ไม่ปรากฏหลักฐาน จังหวัดแพร่มีพื้นที่ประมาณ 6,538 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ ทิศ มีที่ราบอยู่ตอนกลางของจังหวัด


อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา

ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย

ทิศตะวันออก จดจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก จดจังหวัดลำปาง 

เทศกาลงานประเพณี

1. งานไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 4 โดยมีการจัดขบวนแห่แบบ ล้านนา ให้ผู้ร่วมขบวนทุกคนแต่งกายแบบพื้นเมืองแห่ผ้าขึ้นไปห่มองค์ พระธาตุ นอกจากขบวนแห่ที่น่าสนใจแล้ว ในยามค่ำคืนยังมีมหรสพให้ชม รุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค่ำ มีการทำบุญตักบาตร และจะเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ และพระวิหารในเวลากลางคืน

2. งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา จัดงานขึ้นบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ในช่วงสงกรานต์ระหว่าง วันที่ 13-17 เมษายน ในเวลากลางวันจะเล่นสงกรานต์สนุกสนาน ส่วน ในเวลาค่ำจะแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม ล้อมวงกินขันโตกในบรรยากาศที่ เป็นกันเอง

3. งานกิ๋นสลาก คล้ายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลางนั่นเอง ชาวบ้านจะจัดเครื่อง ไทยทาน เขียนสลากชื่อของตนติดไว้ แล้วนำไปรวมกันที่หน้าพระ ประธาน พระสงฆ์จะจับสลากขึ้นมาให้มรรคทายกประกาศ เจ้าของ สลากก็จะนำเครื่องไทยทานของตนไปถวายแด่พระสงฆ์ งานนี้จะจัด ขึ้นตามวัดต่าง ๆ ช่วงเดือน 10

4. งานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟเพนียงเวียงโกศัย จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 บริเวณท่าน้ำศรีชุม นอกจากกิจกรรม ลอยกระทงแล้ว ภายในงานยังมีการล้อมวงกินขันโตก โดยผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ 


สถานที่น่าสนใจ

1. วัดหลวง สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ วัดนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายยุค หลายสมัย มีสิ่งก่อสร้างสำคัญ ได้แก่ วิหารหลวงพลนคร เป็นวิหารเก่าแก่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือพระเจ้าแสนหลวง สร้างโดยเจ้าเมืององค์ หนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2057 พระธาตุหลวงไชยช้างค้ำ เป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ประดิษฐานพระธาตุที่นำมาจากเมืองหงสาวดี และ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ เป็น สถานที่รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ที่มีอายุเกือบ 500 ปี และโบราณ วัตถุต่างๆ ของเมืองแพร่ นอกจากนี้ยังมีคุ้มพระลอ ซึ่งเป็นตัวอย่างบ้านแบบ ล้านนาโบราณ

2. วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนเจริญเมือง ใกล้ศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นราว พ.ศ.2498 โดยรวมวัดโบราณ 2 แห่งเข้าด้วยกันคือวัด พระบาทและวัดมิ่งเมือง ปัจจุบันวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดและยังมีพระเจดีย์มิ่งเมืองซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ มูลนิธิยาขอบอนุสรณ์เพื่อระลึกถึง "ยาขอบ"หรือนายโชติ แพร่พันธุ์ นักเขียนผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นทายาทเจ้าเมือง แพร่คนสุดท้าย

3. วัดพระธาตุช่อแฮ อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามถนนช่อแฮ ประมาณ 8 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 1022) เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879- 1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช(ลิไท)โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรม สารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน ก่ออิฐถือปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ลงรักปิดทอง สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อผ้า แพรชั้นดีซึ่งทอจากสิบสองปันนาและชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย ทุกปีจะมีงาน นมัสการพระธาตุในวันขึ้น 9 ค่ำ-ขึ้น15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือน มีนาคม) ของทุกปี

4. ถ้ำผานางคอย ลักษณะของ ถ้ำโค้งงอเป็นข้อศอกไปทางซ้ายและทางขวาเป็น 3 ตอนด้วยกัน สุด ทางของถ้ำมีก้อนหินรูปร่างคล้ายหญิงสาวนั่งอุ้มลูกน้อย รอคอยคน รัก ชาวบ้านเรียกหินก้อนนี้ว่า "หินนางคอย"ตามตำนานพื้นบ้านของ ถ้ำแห่งนี้ เบื้องหน้ามีหินย้อย ลักษณะคล้ายรูปหัวใจ นอกจากนี้ภายใน ถ้ำยังมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวแพร่

5. อุทยานแห่งชาติแม่ยม ครอบคลุมท้องที่ อ.สอง จังหวัดแพร่ และ อ.งาว จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ 284,218 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือก เขาสูงสองฝั่งแม่น้ำยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ไปตามเส้นทางสายสอง-งาว (สายเก่า) ประมาณ 20 กิโลเมตร รวมระยะทางจากแพร่ถึงอุทยานฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ แก่งเสือเต้น ดงสักงาม หล่มด้ง 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น