เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 10 : ~ จังหวัดเพรชบูรณ์ ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 196
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ต.ค. 49

 คำขวัญ

"เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง " 


ข้อมูลทั่วไป

เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ตั้งอยู่ ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้างมา 2 ยุค คือ สมัยสุโขทัยเป็น ราชธานีและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ ธัญญาหาร เพชรบูรณ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ ประกอบด้วยเนินเขาและที่ราบ มีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านคือแม่น้ำป่าสัก 


อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ 


 
เทศกาลงานประเพณี

1. งานมะขามหวานและงานกาชาด กำหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนมกราคม ภายในงานจะมีการประกวด มะขามหวาน การแสดงทางวัฒนธรรมและการละเล่นต่าง ๆ มากมาย การจำหน่ายสินค้า และนิทรรศการ

2. งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เริ่ม จากชาวเมืองเพชรบูรณ์อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองแห่ไปรอบเมืองจนถึงบริเวณหน้าวัดไตรภูมิ จากนั้นผู้ว่า ราชการจังหวัด จะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำทั้ง 4 ทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดเพชรบูรณ์ 


สถานที่น่าสนใจ

1.วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเพชรบูรณ์ มีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยสูง 3 วา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วัดนี้คงสร้างมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2510 กรมศิลปากรได้บูรณะพระเจดีย์องค์นี้ และขุดค้นพบพระพุทธรูปหลายสมัย

2. เขาค้อ เป็นแดนสมรภูมิที่สำคัญมาก่อน ในบริเวณเขาค้อมีจุดเด่นที่ควรชม ได้แก่ ทิวทัศน์โดยทั่วไป เช่น อนุเสาวรีย์จีนฮ่อ พิพิธภัณฑ์อาวุธ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระตำหนักเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ อ่างเก็บน้ำรัตนัย สวนสัตว์เปิดเขาค้อ และเนินมหัศจรรย์

3. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเดียวกับเขาค้อ แต่แตกต่างออกไปเพราะบริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์อันแปลกตา พื้นที่มีสภาพเป็นลานหินอันกว้างใหญ่ เป็นปุ่ม บางแห่งก็แตกเป็นร่องยาว มีอาณาบริเวณกว้างขวางสลับไปกับพุ่มไม้เตี้ยๆโดยตลอดทั้งบริเวณ และมีซากการสู้รบของทหาร ที่ทิ้งไว้ให้ชม มีที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ลานหินแตก ลานหินปุ่ม ผาชูธง น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร น้ำตกศรีพัชรินทร์ น้ำตกหมันแดง น้ำตกผาตลาด น้ำตกตาดฟ้า ธารพายุฯลฯ

4. น้ำตกตาดหมอก มีความสวยงามมาก ลักษณะเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาทั้งหมด 12 ชั้น ตำบลนาป่า

5. อุทยานประวัติศาสตร์ศรี เมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อ "เมืองอภัยสาลี" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น "เมืองศรีเทพ" เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้อมรอบด้วยคูน้ำและคันดิน เมืองศรีเทพแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม และมีโบราณสถานที่ขุดแต่งแล้ว และยังไม่ได้ขุดแต่งประมาณ 70 แห่ง เมืองส่วนนอก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกับเมืองส่วนใน มีขนาดเป็น 2 เท่าของเมืองส่วนใน โบราณสถานสำคัญได้แก่ โบราณสถานเขาคลังใน ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง สระแก้วสระขวัญ

6. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 603,750 ไร่ อยู่ในท้องที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย มีสัตว์ป่า ชุกชุม เช่น กระทิง ช้าง กวาง เก้ง หมาไน เสือ กระต่ายป่า ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ และนกชนิดต่างๆ เทือกเขาสูงบาง แห่งยังประกอบด้วยหน้าผาสูงชันที่สวยงาม อาทิ ผากลางโหล่น ผาล้อม ผากอง ผามัดพริก ผาป่าเล่า นอกจากนั้นยังมี ถ้ำและน้ำตกที่สวยงาม เช่น ถ้ำห้วยประหลาด หรือถ้ำมรกต ถ้ำผาหงษ์ ถ้ำน้ำหนาว น้ำตกเหวทราย น้ำตกทรายทอง น้ำตกพรานนก

 

เห็นคำว่าอุ้มพระดำน้ำแล้วขนลุก นึกถึงตอนที่อาจารย์ให้ท่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ กว่าจะได้คะแนนมา

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น