รวมโค้ดแต่งได - รวมโค้ดแต่งได นิยาย รวมโค้ดแต่งได : Dek-D.com - Writer

  รวมโค้ดแต่งได

  โดย ~YaKuZa~

  โค้ดแต่งไดต่างๆ เม้าส์ สกอบาร์ บีจี และอื่นๆ

  ผู้เข้าชมรวม

  4,605

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  2

  ผู้เข้าชมรวม


  4.6K

  ความคิดเห็น


  6.9K

  คนติดตาม


  8
  หมวด :  รักอื่น ๆ
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  1 ส.ค. 49 / 18:13 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

   โค้ด BG

   <head><STYLE type=text/css>body{cursor:crosshair;}</STYLE><style>table {background:none;}td{background:none;}
   </style></head><body background="ใส่ที่มาของ bg เรยจ้า." bgproperties="fixed">

   หยุดเมาส์แล้วมีข้อความขึ้น

   <body ONLOAD="hyperlinks(this.checked)" title="ข้อความที่ให้ขึ้น">

   โค้ด เปลี่ยนสี Scrollbar

   <STYLE>
   BODY
   {SCROLLBAR-FACE-COLOR:#FFFFFF;
   SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR:#000000 ;
   SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:#000000 ;
   SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR:#000000 ;
   SCROLLBAR-ARROW-COLOR:#000000 ;
   SCROLLBAR-TRACK-COLOR:#000000 ;
   SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:#000000 }
   </STYLE>

   โค้ดทำเมาส์เป็นรูปการ์ตูน

   <style type="text/css">p {align=justify}
   body {cursor: url(
   http://www.boomspeed.com/blueicee/Animation46.ani);}
   a {cursor: url(
   http://www.boomspeed.com/blueicee/Animation46.ani);}</style>;;
   เปลี่ยนเลขได้ ตั้งแต่ 1-100เป็นต้นไป

   เกี่ยวกับ ลูกเล่นบน MOUSE


   ตัวอักษรวิ่งตาม MOUSE มีเงาด้วย


   <SCRIPT language=JavaScript1.2>
   <!--
   var message='เขียนข้อความที่นี่';
   var messagecolor='#000000'
   //Enter number of seconds for message to display (0=perpetual)
   var dismissafter=0
   ///no need to edit below/////////
   var amount=5,ypos=0,xpos=0,Ay=0,Ax=0,By=0,Bx=0,Cy=0,Cx=0,Dy=0,Dx=0,Ey=0,Ex=0;
   if (document.layers){
   for (i = 0; i < amount; i++)
   {document.write('<layer name=ns'+i+' top=0 left=0><font face="Courier New" size=3 color='+messagecolor+'>'+message+'</font></layer>')}
   window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
   function nsmouse(evnt){xpos = evnt.pageX;ypos = evnt.pageY;makefollow()}
   }
   else if (document.all){
   document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
   document.write("<div id='inner' style='position:relative'>");
   for (i = 0; i < amount; i++)
   {document.write('<div id="text"'+i+' style="position:absolute;top:0px;left:0px;font-family:Courier New;font-size:16px;color:'+messagecolor+'">'+message+'</div>')}
   document.write("</div>");
   document.write("</div>");
   function iemouse(){ypos = document.body.scrollTop + event.y;xpos = document.body.scrollLeft + event.x;makefollow()}
   }
   function makefollow(){
   if (document.layers){
   document.layers["ns0"].top=ay;document.layers["ns0"].left=ax;
   document.layers["ns1"].top=by;document.layers["ns1"].left=bx;
   document.layers["ns2"].top=cy;document.layers["ns2"].left=cx;
   document.layers["ns3"].top=Dy;document.layers["ns3"].left=Dx;
   document.layers["ns4"].top=Ey;document.layers["ns4"].left=Ex;
   }
   else if (document.all){
   outer.all.inner.all[0].style.pixelTop=ay;outer.all.inner.all[0].style.pixelLeft=ax;
   outer.all.inner.all[1].style.pixelTop=by;outer.all.inner.all[1].style.pixelLeft=bx;
   outer.all.inner.all[2].style.pixelTop=cy;outer.all.inner.all[2].style.pixelLeft=cx;
   outer.all.inner.all[3].style.pixelTop=Dy;outer.all.inner.all[3].style.pixelLeft=Dx;
   outer.all.inner.all[4].style.pixelTop=Ey;outer.all.inner.all[4].style.pixelLeft=Ex;
   }
   }
   function move(){
   if (dismissafter!=0)
   setTimeout("hidetrail()",dismissafter*1000)

   if (document.layers){window.onMouseMove = nsmouse}
   else if (document.all){window.document.onmousemove = iemouse}
   ey = Math.round(Ey+=((ypos+20)-Ey)*2/2);ex = Math.round(Ex+=((xpos+20)-Ex)*2/2);
   dy = Math.round(Dy+=(ey - Dy)*2/4);dx = Math.round(Dx+=(ex - Dx)*2/4);
   cy = Math.round(Cy+=(dy - Cy)*2/6);cx = Math.round(Cx+=(dx - Cx)*2/6);
   by = Math.round(By+=(cy - By)*2/8);bx = Math.round(Bx+=(cx - Bx)*2/8);
   ay = Math.round(Ay+= (by - Ay)*2/10);ax = Math.round(Ax+= (bx - Ax)*2/10);
   makefollow();
   jumpstart=setTimeout('move()',10);
   }
   function hidetrail(){
   if (document.all){
   for (i2=0;i2<amount;i2++){
   outer.all.inner.all[i2].style.visibility="hidden"
   clearTimeout(jumpstart)
   }
   }
   else if (document.layers){
   for (i2=0;i2<amount;i2++){
   temp="ns"+i2
   document.layers[temp].visibility="hide"
   clearTimeout(jumpstart)
   }
   }
   }
   window.onload=move;
   //-->
   </SCRIPT>

   ตัวอักษรกระโดดเรียงตัวจากซ้ายไปขวา

   <h1><div id="jump"></div></h1>
   <script>
   message= "พิมพ์ข้อความที่นี่จ้ะ"

   //no need to edit below this line
   mes=new Array();mes[0]=-1;mes[1]=-4;mes[2]=-7;mes[3]=-10;mes[4]=-7;mes[5]=-4;mes[6]=-1;num=0;num2=0;txt="";function jump0(){if(message.length > 6){for(i=0;i != message.length;i++){txt=txt+"<span style='position:relative;' id='n"+i+"'>"+message.charAt(i)+"</span>"};jump.innerHTML=txt;txt="";jump1a()};else{alert("Your message is to short")}};function jump1a(){n0.style.left=-num2;if(num2 != 9){num2=num2+3;setTimeout("jump1a()",50)};else{jump1b()}};function jump1b(){n0.style.left=-num2;if(num2 != 0){num2=num2-3;setTimeout("jump1b()",50)};else{jump2()}}
   function jump2(){txt="";for(i=0;i != message.length;i++){if(i+num > -1 && i+num < 7){txt=txt+"<span style='position:relative;top:"+mes[i+num]+"'>"+message.charAt(i)+"</span>"};else{txt=txt+"<span>"+message.charAt(i)+"</span>"}};jump.innerHTML=txt;txt="";if(num != (-message.length)){num--;setTimeout("jump2()",50)};else{num=0;setTimeout("jump0()",50)}};jump0()
   </script>

   ทำตัวอักษรให้มี HIGH LIGHT

   <span style="position:relative;width:190;height:10;filter:glow(Color=#009966,Strength=1)">ใส่ข้อความที่นี่</span>

   ตัวอักษรลอยมาเรียงกัน


   <h2><span id="fly"></span></h2>

   <script>
   window.onerror=new Function("return true")

   //Configure message to display. Use "$" for linebreak
   message = "พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงที่นี่ครับ" // $ = taking a new line
   distance = 50 // pixel(s)
   speed = 100 // milliseconds

   if (!document.all)
   document.write('<h2>'+message+'</h2>')

   </script>

   <script language="JavaScript1.2">

   txt="";num=0;num4=0;flyofle="";flyofwi="";flyofto=""
   function stfly(){for(i=0;i != message.length;i++){if(message.charAt(i) != "$"){txt=txt+"<span style='position:relative;visibility:hidden;' id='n"+i+"'>"+message.charAt(i)+"<\/span>"};else{txt=txt+"<br>"}};fly.innerHTML=txt;txt="";flyofle=fly.offsetLeft;flyofwi=fly.offsetWidth;flyofto=fly.offsetTop;fly2b()}
   function fly2b(){if(num4 != message.length){if(message.charAt(num4) != "$"){eval("n"+num4+".style.left=flyofle-n"+num4+".offsetLeft+flyofwi/2");eval("n"+num4+".style.top=flyofto-n"+num4+".offsetTop+distance");eval("fly3('n"+num4+"',eval(n"+num4+".style.left.substring(0,n"+num4+".style.left.length-2)),(eval(n"+num4+".style.left.substring(0,n"+num4+".style.left.length-2))/5),eval(n"+num4+".style.top.substring(0,n"+num4+".style.top.length-2)),(eval(n"+num4+".style.top.substring(0,n"+num4+".style.top.length-2))/5))")};num4++;setTimeout("fly2b()",speed)}}
   function fly3(target,lef2,num2,top2,num3){if((Math.floor(top2) != 0 && Math.floor(top2) != -1) || (Math.floor(lef2) != 0 && Math.floor(lef2) != -1)){if(eval("'"+lef2+"'").charAt(0) != '-'){lef2=lef2-num2};else{lef2=lef2+(-num2)};if(Math.floor(lef2) != -1){eval(target+".style.visibility='visible';"+target+".style.left=Math.floor(lef2)")};else{eval(target+".style.visibility='visible';"+target+".style.left=Math.floor(lef2+1)")};if(eval("'"+lef2+"'").charAt(0) != '-'){top2=top2-num3};else{top2=top2+(-num3)};if(Math.floor(top2) != -1){eval(target+".style.top=Math.floor(top2)")};else{eval(target+".style.top=Math.floor(top2+1)")};setTimeout("fly3('"+target+"',"+lef2+","+num2+","+top2+","+num3+")",50)}};

   stfly()

   </script>

   ตัวอักษรมีสีวิ่งไปมา

   <script language="JavaScript">
   <!-- Begin
   text = "พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการให้แสดงนะจ้ะ..ที่นี่จ้ะ" // The text to scroll
   color1 = "black"; // original text color
   color2 = "orange"; // new character color
   fontsize = "3"; // font size of text
   speed = 100; // how fast to rotate to next character
   // time is in milliseconds, (i.e. 1000 = 1 second)

   i = 0;
   if (navigator.appName == "Netscape") {
   document.write("<layer id=a visibility=show></layer><br><br><br>");
   }
   else {
   document.write("<div id=a></div>");
   }
   function changeCharColor() {
   if (navigator.appName == "Netscape") {
   document.a.document.write("<center><font size =" + fontsize + "><font color=" + color1 + ">");
   for (var j = 0; j < text.length; j++) {
   if(j == i) {
   document.a.document.write("<font color=" + color2 + ">" + text.charAt(i) + "</font>");
   }
   else {
   document.a.document.write(text.charAt(j));
   }
   }
   document.a.document.write('</font></font></center>');
   document.a.document.close();
   }
   if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {
   str = "<center><font size=" + fontsize + "><font color=" + color1 + ">";
   for (var j = 0; j < text.length; j++) {
   if( j == i) {
   str += "<font color=" + color2 + ">" + text.charAt(i) + "</font>";
   }
   else {
   str += text.charAt(j);
   }
   }
   str += "</font></font></center>";
   a.innerHTML = str;
   }
   (i == text.length) ? i=1 : i++;
   }
   setInterval("changeCharColor()", speed);
   // End -->
   </script>

   ตัวหนังสือกลับหัว

   <STYLE type="text/css">
   <!--A:link {text-decoration:none; color: ff0000; }
   A:visited {text-decoration:none; color: ff0000; }
   A:active {text-decoration:none; color: ff0000; }
   A:hover {border-width : 2px;border-style :
   dashed; border-color : #ff0000;FILTER:fliph; HEIGHT:4}//--></STYLE>

   โค้ดลิงค์ไปเวบอื่น

   <center>
   <FORM>
   <SELECT style="BACKGROUND:สีพื้น; COLOR: สีอักษร"
   onchange=top.location.href=this.form.menu.options.value NAME="menu" size=1>
   <OPTION SELECTED>:: ::
   <OPTION VALUE="Url ไดอารี่ของเพื่อน">ชื่อเพื่อนนะค๊า
   </SELECT>
   </FORM>
   </center>

   ข้อความวิ่งตรงะtasbar เปน loadding

   <SCRIPT>
   <!-- Hide from old browsers
   message = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 30% ^"+
   " |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50% ^"+
   " ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 70% ^" +
   " ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100% ^" +
   "^" +
   " ข้อความ" +
   " ข้อความ"+
   " ข้อความ " +
   "^"
   scrollSpeed = 25
   lineDelay = 1500
   txt = ""

   function scrollText(pos) {
   if (message.charAt(pos) != '^') {
   txt = txt + message.charAt(pos)
   status = txt
   pauze = scrollSpeed
   }
   else {
   pauze = lineDelay
   txt = ""
   if (pos == message.length-1) pos = -1
   }
   pos++
   setTimeout("scrollText('"+pos+"')",pauze)
   }

   // Unhide -->
   scrollText(0)
   </SCRIPT>

   โค้ดตัวหนังสือตกลงมา

   <SCRIPT language="JavaScript">
   // FallT v1.0 By Maxx Blade -
   http://www.maxxblade.co.uk
   ///////////// Only Edit these lines ////////////////
   var no=5,speed=30,slider=30,fallmax=8,wind=0,fallwhat=" ข้อความ ",fallsize=10,fallfont="Tahoma";
   var colours=new Array("FF008A","FD54B0","FC87C7","FCB4DB","FDD6EB","FFFFFF");
   //////////////////////////////////////////////////////
   var o=new Array(), tog=1, dofallt=new Array();
   var ns4=(document.layers)?1:0;
   var ie4=(document.all)?1:0;
   var ns6=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;
   if(ie4) falllayer="document.all['gf'+i].style";
   if(ns4) falllayer="document.layers['gf'+i]";
   if(ns6) falllayer="document.getElementById('gf'+i).style";
   function winWid(){ return (ns4||ns6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; }
   function winHei(){ return (ns4||ns6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; }
   function winOfy(){ return (ns4||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; }
   function togFall(){ for(i=0;i<no;i++){ if(tog==1){ with(eval(falllayer)){ left=-500; } clearTimeout(dofallt
   ); }else{ fallt(i); } } tog*=-1 }
   function newobj(q,t){
   spin = parseInt(Math.random()*slider);
   spin = (Math.random()>0.5) ? spin : -spin;
   o[q] = new Array(parseInt(Math.random()*(winWid()-slider)),-30,spin,0.02+Math.random()/10,parseInt(1+Math.random()*fallmax),0);
   if(t==1){
   if(ns4){ document.write('<layer name="gf'+q+'" left="0" top="0" visibility="show">'+fallwhat+'</layer>'); }
   if(ie4||ns6){ document.write('<span id="gf'+q+'" style="POSITION: absolute; Z-INDEX: -'+q+'; VISIBILITY: visible; TOP: 0px; LEFT: 0px; font-size: '+fallsize+'px; font-family:
   '+fallfont+';">'+fallwhat+'</span>'); }
   }
   }
   function fallt(i){
   if((o
   [1]>winHei()-(fallsize*1.5))||(o [0]>winWid()-slider-(fallsize*fallwhat.length))){ newobj(i,0); }
   o
   [1] += o [4];
   o
   [0]+=wind;
   o
   [5] += o [3];
   sizexy=Math.sin(o
   [5]);
   lay=(ie4)?sizexy:parseInt(sizexy+1);
   sizexy=(sizexy>0)?sizexy:0-sizexy;
   with(eval(falllayer)){
   top = o
   [1]+winOfy();
   left = o
   [0]+o [2]*Math.cos(o [5]);
   if(!ns4){
   zIndex=lay;
   color=colours[parseInt(sizexy*(colours.length-1))]
   }
   }
   dofallt
   = setTimeout("fallt("+i+")", speed);
   }
   for (i = 0; i < no; i++){ newobj(i,1); fallt(i); }
   </SCRIPT>

   ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×