สวัสดีผู้เยี่ยมชม [ เข้าระบบ | สมัครสมาชิก ]
 กระทู้ Top5 วันนี้ | นิยาย | ค้นหานิยาย | บอร์ดนักเขียน | บอร์ด AF | บอร์ด TheStar | ของที่ระลึก Dek-D | App อ่านนิยายบนมือถือ New! |
  นิยายรักหวานแหวว | นิยายรักเศร้าๆ | นิยายซึ้งกินใจ | นิยายแฟนตาซี | นิยายผจญภัย | เรื่องสบายๆคลายเครียด | แฟนฟิค | วรรณกรรมเยาวชน |
นิยาย นักเขียน
เข้าสู่ My.iD Control | สมัครเป็นนักเขียนใหม่ | วิธีลงบทความ | กฏเกณฑ์การใช้งาน | การควบคุมเรตติ้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

ปัญหารูปภาพหาย | ค้นหาบทความแบบ Browse |   ค้นหาแบบ search! > ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
นิยาย-เรื่องยาว: มีสาระ/ ความรู้เรื่องเรียน
Tags: ยังไม่มี
ผู้แต่ง : korjahdoh ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ korjahdoh , Email : wander_b(แอท)hotmail.com
My.iD: http://my.dek-d.com/korjahdoh
< Review/Vote > Rating : 99% [ 68 mem(s) ]
This month views : 12 Overall : 7,311
75 Comment(s)
แนะนำเรื่องแบบย่อๆ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้นในวิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่รื้อฟื้นได้ (Renewable Resources)
ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
[PIC] คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้นในวิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่รื้อฟื้นได้ (Renewable Resources) เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ การผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปปฏิบัติงานด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากร ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์และกระบวนการสุดท้าย คือ การบริการวิชาการ เพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภาค ประเทศ และนานาชาติ

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้โดยเริ่มต้นจากการมี คณาจารย์เพียง 7 คน และภาควิชาเพียง 4 ภาควิชา จวบจนปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 74 คน และประกอบไปด้วยภาควิชาต่าง ๆ ทั้งหมด 6 ภาควิชา คือ
 • ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
 • ภาควิชาธรณีศาสตร์
 • ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
 • ภาควิชาพืชศาสตร์
 • ภาควิชาวาริชศาสตร์
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์
 
ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติเปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 สาขา และปริญญาโท 7 สาขา และปริญญาเอก 2 สาขา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
 • การจัดการศัตรูพืช
 • ปฐพีศาสตร์
 • พัฒนาการเกษตร
 • พืชศาสตร์
 • วาริชศาสตร์
 • สัตวศาสตร์
ระดับปริญญาโท
 • การจัดการทรัพยากรดิน (มี 2 แผนการ เรียน)*
 • กีฏวิทยา
 • พัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคสมทบ)
 • พืชศาสตร์(มี 2 แผนการเรียน)*
 • โรคพืชวิทยา
 • วาริชศาสตร์(มี 2 แผนการเรียน)*
 • สัตวศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
 • พืชศาสตร์
 • วาริชศาสตร์
* แผน 1: มีทั้ง course work และวิทยานิพนธ์ * แผน 2: เน้นการทำวิจัย โดยนักศึกษาจะทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยทั้ง 2   
  แผนการเรียนมีจำนวนหน่วยกิตเท่ากัน คือ 36 หน่วยกิต
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับชื่อว่าเป็น คณะวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากคณาจารย์ของคณะฯ มีความกระตือรือร้นในการทำวิจัย และมีผลงาน วิจัยเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ โดยสม่ำเสมอ งานวิจัยของคณะฯ มีอยู่ด้วยกันหลายด้าน คือ
ด้านทรัพยากรการเกษตร เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับไม้ผลเมืองร้อน พืชยืนต้น และพืชตระกูลถั่ว โดยจะเน้นเรื่องการจัดการศัตรูพืช พันธุ์ละการปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สำหรับทางด้านปศุสัตว์  มีการวิจัยทางด้านแพะ โดยเฉพาะในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ ทางด้านการเลี้ยงสุกร และไก่และการศึกษาการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ด้านทรัพยากรดิน เน้นด้านการปรับปรุงและพัฒนาดินที่มีปัญหามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น ดินกรด ดินเหมืองแร่ดินทราย และดินเสื่อมโทรมหลังการทำนากุ้ง รวมถึงการศึกษาป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน
ด้านทรัพยากรทางน้ำ
เช่น งานวิจัยระบบนิเวศในแหล่งน้ำกร่อย และทะเล และมลภาวะในแหล่งน้ำดังกล่าว การเพาะเลี้ยงสัตว์ และการจัดการที่เหมาะสม โรคสัตว์ โดยเน้นโรคของสัตว์ กร่อย เช่น กุ้งกุลาดำ และปลากระพง ตลอดจนการจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำกร่อย และทะเล
ด้านสังคมศาสตร์ทรัพยากร
เช่น การศึกษาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ด้านระบบการทำฟาร์ม การประยุกต์ทางสังคมศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรเกษตร

Main Menu
พัฒนาการเกษตร
สัตวศาสตร์
วาริชศาสตร์
ธรณีศาสตร์
การจัดการศัตรูพืช
พืชศาสตร์


คณะทรัพยากรธรรมชาติแบ่งการบริหารออกเป็น 6 ภาควิชา คือ

    > ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
    > ภาควิชาสัตวศาสตร์
    > ภาควิชาวาริชศาสตร์
    > ภาควิชาธรณีศาสตร์
    > ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
    > ภาควิชาพืชศาสตร์


เลือกรายชื่อภาควิชาด้านซ้ายมือ เพื่อดูรายละเอียด

ชอบมาก! ทำไงดี

บอกต่อ ๆ กัน
URL\Link สำหรับเข้ามาอ่านหน้านี้
Embed Code สำหรับนำหน้านี้ไปแปะ
ส่งหรือเก็บบทความ ผ่านช่องทางอื่นๆ

Hi5Hi5
คำวิจารณ์ของเรื่องนี้ วิจารณ์บ้าง
 • ยังไม่มีคำวิจารณ์ของเรื่องนี้


ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


คำสั่ง บันทึกบทความเป็น Favorite   ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม   กฏเกณฑ์การใช้งาน
เลือกอ่านตอนต่างๆ - อัพเดท -

ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


  ค้นหาบทความ   เวบบอร์ด Writer แจ้งบทความไม่เหมาะสม / Vote ผิดปกติที่ writer@dek-d.com

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ korjahdoh จากทั้งหมด 1 บทความ
เรื่อง หมวด ตอน คนเข้าชม โพสท์ คะแนน อัพเดท
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ความรู้เรื่องเรียน 0 12/7311 75 99% -
คำนิยม Top 3

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มคำนิยม
คำนิยมล่าสุด
 

ยังไม่มีคำนิยม
คลิกที่นี่เพื่อเขียนคำนิยม
 
หน้าที่ 1 | 2 | 3

ความคิดเห็นที่ 75    
เป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังรอผลแอดนะ สู้ๆ พี่ๆยินดีต้อนรับจ้า ^O^
Name : kungnoy14< My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ kungnoy14 [ IP : 202.12.73.1 ]
Email / Msn: kungnoyf.c.leesaw14(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 21 เมษายน 2555 / 17:04

ความคิดเห็นที่ 74    
เรียนจบแล้วได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่อ่ะคะ แล้วมีโอกาสตกงานสูงมั้ย
Name : minny [ IP : 182.52.61.127 ]
Email / Msn: minny.ping(แอท)hotmail.com
วันที่: 19 มีนาคม 2555 / 16:37


ความคิดเห็นที่ 73    
^^ สนใจคณะทรัพยากร วาริชศาสตร์ มอ ช่วยแนะนำเกี่ยวกับคณะนี้หน่อยครับแบบประมาณว่าเป็นแรงจูงใจ55+ แต่บ้านอยู่ปราจีนบุรี ผมอยากรู้ว่าใน 1 ปีเรียนอะไรกันบ้าง ลักษณะที่เรียนเป็นยังไง เรียนเกี่ยวกับทะเล แล้วได้ออกไปเรียนกับสถานที่จริงๆบ่อยหรือเปล่า ไปที่ไหนบ้าง สนุกมั้ย ถึงขั้นดำน้ำสำรวจปะการังเลยหรือเปล่า สภาพแวดล้อมที่คณะเป็นยังไง ช่วยตอบด้วยนะครับ มันใกล้แอดมิทชั่นแล้ว ผมสนใจคณะนี้มาก แต่เพราะมันไกลและแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ มอ เลย ผมเลยอยากรู้ว่ามันคุ้มขนาดไหนที่จะไปเรียน (ที่จริง ม. บูรพาใกล้กว่า แต่ประมาณว่าอยากไปไกลๆ เพระไม่มีเพื่อนไปเรียนเลย55+ )
Name : พะโล้ [ IP : 182.52.61.60 ]
Email / Msn: moo_moo(แอท)hotmail.com
วันที่: 18 มีนาคม 2555 / 14:29

ความคิดเห็นที่ 72    
ติดเเล้ว คณะทรัพย์ มอ หาดใหญ่
Name : ต้มยำ [ IP : 110.49.233.166 ]
Email / Msn: piraprapa_pub(แอท)hotmail.co.th
วันที่: 2 มีนาคม 2555 / 21:42

ความคิดเห็นที่ 71    
คหที่ 9-29 แหวะหาอะไรค่ะ หาเท้าหรือเปล่า ไม่ทราบว่าการเรียนคณะทรัพย์มันกระทบเศรฐกิจบ้านใครหรืเปล่า
เราเรียน เราจ่ายค่าเทอมเอง เดือดร้อนคุณตรงไหน แต่ก็ดีที่ไม่มีคนความคิดตำ่ๆอย่านี้มาเรียนที่คณะทรัพย์
การแสดงความคิดที่ดูถูกคนอื่นเสื่อมไปถึงวงตระกูล
Name : จุ๊ nr25 [ IP : 101.51.187.44 ]
Email / Msn: -
วันที่: 28 มกราคม 2555 / 20:41

ความคิดเห็นที่ 70    
คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะเว้ย NR31 ทุกคน
Name : อิฐ NR31 [ IP : 14.207.216.68 ]
Email / Msn: -
วันที่: 14 มิถุนายน 2554 / 03:50

ความคิดเห็นที่ 69    
ผม เรียนที่นี่ รุ่นพี่ดีมากรักน้องด้วยใจจริงๆ ลองเพื่อนในคณะมีปัญหาไปหมดคณะ อยู่แบบพี่แบบน้อง เชื่อเถอะเรียนคณะทรัพย์ ไม่ใช่ว่าจะได้แต่ความรู้ แต่คุณจะได้เพื่อนฝูงที่สนิทสนมและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
Name : เด็กทรัพย์NR 34 [ IP : 202.12.74.1 ]
Email / Msn: dred_root(แอท)hotmail.com
วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 / 21:20

ความคิดเห็นที่ 68    
ขนาดตอนนี้ยังไม่ได้เรียน คณะนี้เเต่ก้อรุ้ว่าทรัพดีเเค่ไหน คนที่ไม่รุ้จักคุณค่าเค้าคงไม่รู้หรอก
Name : ว่าที่เด็กทรัพ [ IP : 118.173.143.205 ]
Email / Msn: p_dil15(แอท)hotmail.com
วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 / 16:29

ความคิดเห็นที่ 67    
ติดเเล้วนาคับ คณะทรัพ อิอิ สุดยอดมากมาย
Name : dil15< My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ dil15 [ IP : 118.173.143.205 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 / 16:16

ความคิดเห็นที่ 66    
อยากเรียนคณะสัตวแพทย์เลยอะค่ะ

PS.  สุดยอด เจ๋งว่ะ!!!
Name : Veammy!~< My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ Veammy!~ [ IP : 222.123.140.164 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 7 มิถุนายน 2553 / 21:04

ความคิดเห็นที่ 65    
แนะนำด้วยนะคับ เมื่อเข้าไปได้
Name : dil15< My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ dil15 [ IP : 118.173.153.65 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 23 พฤษภาคม 2553 / 21:16

ความคิดเห็นที่ 64    
สนุกมากกกกกกกกกกกก

แต่น้องต้องเข้าใจนะว่าคณะทรัพฯเป็นคณะเกษตร

เข้าเรียนไม่ยากแต่จบยากพอควร
Name : NR.32 [ IP : 202.12.74.247 ]
Email / Msn: pik_namthip(แอท)hotmail.com
วันที่: 23 พฤษภาคม 2553 / 16:49

ความคิดเห็นที่ 63    
ตอนนี้ผม เรียนอยู่ ม.6อยากจะเข้าทรัพ มอ. เเละอยากรู้ว่าเรียน สนุกมั้ย รุ่นพี่ทรัพ กรุณาด้วย อิอิp_dil15@hotmail.com เเอดมานะคับ
Name : dil15< My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ dil15 [ IP : 118.173.153.65 ]
Email / Msn: - ส่งข้อความลับ
วันที่: 23 พฤษภาคม 2553 / 10:11

ความคิดเห็นที่ 62    
พวกเราทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจองอาจรักมั่นสามัคคี

ใครอย่ามาดูหมิ่น ยอมพลีชีพสิ้นเพื่อศักดิ์ศรี

พวกเรารักเสรีและมีไมตรีเสมอมา

เป็นท่อนหนึ่งของเพลงมาร์ชทรัพยฯ ที่บ่งบอกถึงความเป็นเด็กทรัพได้ดี
Name : NR.32 [ IP : 202.12.74.247 ]
Email / Msn: pik_namthip(แอท)hotmail.com
วันที่: 19 พฤษภาคม 2553 / 15:31

ความคิดเห็นที่ 61    
เรื่องรับน้องเทียบกับมหาลัยอื่นแล้วไม่หนักเลย

แต่ถ้าเทียบในม.อ.ความหนักอยู่ในลำดับต้นๆ

ไม่เป็นไรหรอกเพราะอยู่ในกฎระเบียบของมหาลัย

น้องไม่ต้องกลัว
Name : NR.32 [ IP : 202.12.74.247 ]
Email / Msn: pik_namthip(แอท)hotmail.com
วันที่: 19 พฤษภาคม 2553 / 15:17

ความคิดเห็นที่ 60    
คณะเราอยู่กันแบบครอบครัว รักกันทั้งศิษย์และอาจารย์ รู้จักกันหมดไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้อง

ถึงแม้บางครั้งอาจโดนคนอื่นดูถูกบ้างเรื่องการเรียน แต่นิสัยดีทุกคน

เพื่อนคณะอื่นเคยบอกว่ามีอาจารย์คณะเค้าชมเด็กทรัพว่านิสัยดี
Name : NR.32 [ IP : 202.12.74.247 ]
Email / Msn: pik_namthip(แอท)hotmail.com
วันที่: 19 พฤษภาคม 2553 / 15:09

ความคิดเห็นที่ 59    
เราก็ได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ ^^


ว่าแต่..รับน้องโหดมั้ยเนี่ยรุ่นพี่ ??
Name : Series One [ IP : 118.174.32.137 ]
Email / Msn: Neung_life(แอท)hotmail.com
วันที่: 17 พฤษภาคม 2553 / 19:24

ความคิดเห็นที่ 58    
MED~PSU อัปยศจิง ต่อให้ มรึงเป็นห่ แห ว อะไร มรึ ง ก็ไม่มีวัน เจริญหรอก ตราบใดที่ ยังดูดูรากเหง้าบรรพบุรุษตัวเอง
Name : เด็กทรัพ [ IP : 118.173.166.141 ]
Email / Msn: -
วันที่: 3 พฤษภาคม 2553 / 18:16

ความคิดเห็นที่ 57    
สวัสดีอยู่ มอ เข้ามาคุยกันได้
Name : chocho [ IP : 202.12.74.251 ]
Email / Msn: pongpanich7(แอท)hotmail.com
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 / 20:25

ความคิดเห็นที่ 56    
สวัสดีจ้าเพื่อนๆ
เราชื่อ จิ๋ว นะ เรียนสิ่งแวดล้อมฯ ที่ ม.สารคาม
อยากรู้จักเพื่อนๆ ต่าง ม. นะ
ว่างๆก็แอดมาคุยกะเราได้นะ Jiw_chompunuch@hotmail.com หรือ jiwza018.hi5.com
หวังว่าจะได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะ
Name : นักรบสิ่งแวดล้อม< My.iD > [ IP : 202.28.35.2 ]
Email / Msn: jiw_chompunuch(แอท)hotmail.com ส่งข้อความลับ
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 / 17:49

ความคิดเห็นที่ 55    
เห็นแล้วปวดหัวแทน
พี่ๆ ถามหน่อย เรื่องรับตรงคณะทรัพยากรฯ อยากรู้
ขอที่ละเอียดหน่อยนะคะ THANK
Name : stss [ IP : 203.155.189.10 ]
Email / Msn: -
วันที่: 23 สิงหาคม 2550 / 21:15

ความคิดเห็นที่ 54    
เราว่าเด็กทรัพย์ฯ จริงใจดีนะ ประมาณว่าหน้าโหดแต่ใจดี
Name : L'arts PSU [ IP : 125.27.134.66 ]
Email / Msn: -
วันที่: 18 สิงหาคม 2550 / 21:25

ความคิดเห็นที่ 53    
ชอบพี่ ลอ นักบาส คนะทรัพย์จังเลย น่ารักบาดใจ
Name : ปลื้มพี่ลอ [ IP : 58.8.19.87 ]
Email / Msn: -
วันที่: 13 กรกฎาคม 2550 / 00:49

ความคิดเห็นที่ 52    
เราว่าไม่ว่าคณะไหนก็มีคุณค่า มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดแหละ เราลุกพระบิดาด้วยนี่นา ถึงเราจาอยู่วิศวะ อยู่ข้างๆทรัพนี่เอง เพื่อนเราก็อยู่ทรัพ เค้าก็ดีน่ะ ส่วนใหญ่เคาจาบอกว่าทรัพ เถื่อน เราว่ามานก็เฉยๆน้า ทุกคณะแหละต้องมีคนที่ดีและไม่ดีปนกานไป จริงมั้ย
Name : Eng.PSU [ IP : 125.24.201.240 ]
Email / Msn: -
วันที่: 7 เมษายน 2550 / 22:30

ความคิดเห็นที่ 51    


MED~PSU [ IP : 202.12.74.8 ]

ไอพีนี้ เหมือนจะใช้ที่ห้องสมุดทองจันทร์รึเปล่าอ่ะ ไม่แน่ใจแฮะ

Name : PsU WiT [ IP : 61.19.65.241 ]
Email / Msn: -
วันที่: 11 มีนาคม 2550 / 18:00

หน้าที่ 1 | 2 | 3
Post your comment : แสดงความคิดเห็น
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ

ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสความเห็นไม่แสดง member : ชื่อ* email รูปตัวแทน
            พิมพ์เลขที่เห็น

"หนังสือสดใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2558"

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่แต่งโดยผู้ลงผลงานเอง ลิขสิทธิ์ของผลงานนี้จะ
  เป็นของผู้ลงผลงานโดยตรง ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
  จากผู้ลงผลงาน

 • กรณีที่ผลงานชิ้นนี้กระทำการคัดลอก ทำซ้ำ มาจากผลงานของบุคคลอื่นๆ ผู้ลง
  ผลงานจะต้องทำการอ้างอิงอย่างเหมาะสม และต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการ
  ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเข้าระบบ
  โดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งเด็กดีดอทคอมมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ
  หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดพบเห็นการลงผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
  ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการทันที
  Email: contact(at)dek-d.com ( ทุกวัน 24 ชม ) หรือ
  Tel: 0-2860-1142 ( จ-ศ 0900-1800 )

App อ่านนิยายบน iPad iPhone และ Android